Struktur

Arbejdet i Aarhus Fremads hovedforening varetages af i alt syv personer. Tre valgte bestyrelsesmedlemmer og de til enhver tid siddende formænd i klubbens fire afdelinger. De fire formænd vælges på de respektive afdelingers generalforsamlinger.

De tre valgte medlemmer vælges på hovedforeningens generalforsamling, og disse varetager posterne som formand, kasserer og sekretær. Formanden er på valg i ulige år, øvrige medlemmer i lige år.