Struktur

Bestyrelsen i Aarhus Fremads hovedforening består af syv medlemmer. Tre valgte og de til enhver tid siddende formænd i klubbens fire afdelinger.

De tre valgte medlemmer vælges på den årlige generalforsamling, og disse varetager posterne som formand, kasserer og sekretær.