Struktur

Du er landet det rigtige sted - men vi arbejder pt. på at lave en ny og bedre hjemmeside...

Hovedforeningen er Aarhus Fremads øverste myndighed, hvis primære opgave er at varetage og koordinere fælles opgaver for klubbens fire underafdelinger, atletik, fodbold, håndbold og tennis.

På den årlige generalforsamling vælges tre medlemmer til hovedbestyrelsen, som indbyrdes konstituerer sig i forhold til de opgaver, der skal løses. De fire afdelingsformænd er født ind i bestyrelsen, og de tre valgte medlemmer må derfor ikke være repræsenterede i de enkelte afdelingers bestyrelser. De specifikke regler fremgår af foreningens vedtægter.